Blog Title

September 15, 2021

0 Comments

ร่วมมือกับ Gistda และมหาวิทยาลัยนเรศวรทำระบบ Smart logistics ใช้สัญญาณ 5 G

ร่วมมือกับ Gistda และมหาวิทยาลัยนเรศวรทำระบบ Smart logistics ใช้สัญญาณ 5 G


...
Bio Hub Asia

Admin

September 15, 2021

0 Comments

ต้อนรับคณะจาก ธ.ก.ส. เพื่อดูงานแลกเปลี่ยนความรู้เชื่อมโยงตลาดนำการผลิต

ต้อนรับคณะจาก ธ.ก.ส. เพื่อดูงานแลกเปลี่ยนความรู้เชื่อมโยงตลาดนำการผลิต


...
Bio Hub Asia

Admin

September 15, 2021

0 Comments

Biohub Asia ลงนามร่วมมือตั้งเสาสัญญาณ 5G ในพื้นที่ดูแลเกษตรกร 200,000 ไร่

ลงนามร่วมมือตั้งเสาสัญญาณ 5G ในพื้นที่ดูแลเกษตรกร 200,000 ไร่


...
Bio Hub Asia

Admin

September 17, 2020

0 Comments

งานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สกต. ธ.ก.ส.

งานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สกต. ธ.ก.ส. รวบรวมมันสำปะหลังส่งโรงงานเอทานอลด้วยระบบ BioMatLink เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 Very important person


...
Bio Hub Asia

Admin

September 17, 2020

0 Comments

Biohub Asia มีสัญญากับโรงงานเอทานอล

Biohub Asia มีสัญญากับโรงงานเอทานอล มีตลาดรับซื้อขั้นต่ำ 1,200 ล้านบาทต่อปีถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี


...
BIO HUB ASIA

Admin

September 17, 2020

0 Comments

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนเต็มที่ให้ BioMatLink

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนเต็มที่ให้ BioMatLink ดูแลทุกพืชเกษตรในจังหวัด 1.9 ล้านไร่


...
Bio Hub Asia

Admin

September 17, 2020

0 Comments

EEC สนับสนุนเต็มที่พร้อมให้ทุน

EEC สนับสนุนเต็มที่พร้อมให้ทุน


...
Bio Hub Asia

Admin

September 17, 2020

0 Comments

นโยบายส่งเสริมการใช้เอทานอลต่อเนื่อง

นโยบายส่งเสริมการใช้เอทานอลต่อเนื่อง


...
Bio Hub Asia

Admin

Top